สวัสดีพี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน เวปบ้านช่างอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา มีอะไรที่จะต้องพัฒนาอีกมากมาย ต้องการแนวร่วมที่จิตอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคทั้งแนวความคิด และฝีมือเพื่อพัฒนาให้เวปนี้เป็นศูนย์รวมของความรู้ของช่างด้านต่างๆ ดังเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ประดิษฐ ปาลกะวงศ์
ผู้คิดริเริ่มเวปนี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อหวังผลกำไรไดๆ แต่ให้เป็นวิทยาทานต่อช่างรุ่นน้องๆ เพื่อนๆ และพี่ๆ ของเราทั้งหลาย