Member
User Name
Password
ลืมรหัสผ่าน
ชาวชมรมบ้านช่างฯ
 • ทำเนียบรุ่น
 • กิจกรรมชมรม
 • ชมรมแจ้งข่าว
 • เกล็ดความรู้
 • วิธีเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มาจากไหน
 • กิจกรรมชมรม

  เชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมซ่อมบำรุงแอร์บ้าน , ไฟฟ้าภายในบ้าน, กล้องวงจรปิด, ติดตั้งจานรับดาวเทียม, ซ่อมคอมพิวเตอร์
   ชมรมบ้านช่างฝึกวิชาชีพระยะสั้น เปิดอบรมช่างแอร์บ้าน แอร์โรงงาน
   สอนโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ตรงหลายสิบปี
   มีอุปกรณ์ให้ผู้เข้าอบรมครบทุกคน ได้สัมผัสจริงและทำจริง
   หลักสูตรระยะสั้นอบรม 10 วัน จบแล้วมีวุฒิบัตรรับรองจากกระทรวงแรงงาน
   สามารถใช้ประกอบการสมัครงานได้ 100%
   อบรมจบหลักสูตรมีงานรองรับทันที (ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเลือกบริษัทฯ ที่ต้องการได้เอง)
   มีเครื่องปรับอากาศหลากรุ่นหลายยี่ห้อให้ปฎิบัติจริง (ช่วงฝึกงาน)
   เรียนแล้วสามารถเปิดกิจการได้เอง

   กรณีเรียนแล้วไม่เข้าใจในหลักสูตรที่เปิดสอน
   สามารถกลับเข้ามาอบรมใหม่อีกรอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
   สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ประดิษฐ ปาลกะวงศ์ โทร.063-596-2556

   ชมรมบ้านช่าง ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเลขที่ 2/472 หมู่ 6 หมู่บ้านจิตตกาญจน์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
   โทร. 063-596-2556
   ชมรมบ้านช่าง ศูนย์นครปฐม
   ---------------------------------------------------
   สอนหลักสูตรระยะสั้น
   แผนกช่าง เครื่องปรับอากาศ มีหลักสูตรดังนี้
   1. สอนเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์ในการซ่อมแอร์
   2. อุปกรณ์ไฟฟ้าในคอลย์เย็น
   3. อุปกรณ์ไฟฟ้าในคอลย์ร้อน
   4. ต่อวงจรไฟฟ้า ในแอร์ 3 รูปแบบ แบบ 9000-18000 BTU แบบ 18000-36000 BTU แบบรีโมทไร้สาย
   5. วิเคราะห์อาการเสีย 5 อาการยอดนิยม และซ่อมแอร์จริง
   6. ระบบน้ำยาแอร์ และการล้างแอร์
   7. การเชื่อมท่อ และการเติมน้ำยา
   8. การไล่ระบบ
   9. การประกอบแอร์ ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
   10. การติดตั้ง
   11. ฝึกงานในสถานที่จริง ซ่อมจริง ล้างจริง แก้ปัญหาจริง
   12. อบรมจบมีงานรองรับทันที (ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเลือกบริษัทฯ ที่ต้องการได้เอง)
   13. ให้คำปรึกษาในกรณีผู้เข้าอบรมจะเปิดกิจการเอง (หลังจบหลักสูตร)
   ----------------------------------------------------------------
   แผนกช่าง ไฟฟ้า มีหลักสูตรดังนี้
   1. การใช้มัลติมิเตอร์ ในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
   2. การต่อวงจรอนุกรม วงจรขนาน
   3. เรียนการต่อแผงคัทเอ้าท์ในบ้าน และฟิวส์บ้านเรียนการต่อกล้องคอนโทรลพาเนลในบ้านและระบบสายดิน
   4. การอ่านแบบไฟฟ้าและการประเมินกระแสไฟฟ้าในการขอหม้อไฟฟ้า
   5. การต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ และสวิทซ์ 3 ทาง
   6. การต่อหลอดพร้อมสวิทซ์ 3 ทางและแบบสี่ทาง
   7. การวิเคราะห์อาการเสียเมื่อไฟฟ้าดับ
   8. ระบบไฟฟ้า 3 สาย 380 โวลท์ และงานมอเตอร์คอนโทรล
   9. ปฏิบัติการต่อมอเตอร์คอนโทรลแบบมีรีเลย์หน่วงเวลา
   10. ปฏิบัติต่อตู้มอเตอร์คอนโทรล
   --------------------------------------------------------------------
   แผนกช่าง ติดตั้งจานรับดาวเทียม มีหลักสูตรดังนี้
   1. ฝึกอบรมภาคทฤษฏีเรื่องชนิดของจานรับดาวเทียมและคุณสมบัติของจานรับดาวเทียมในแบบต่างๆ
   2. การเดินสายจานรับดาวเทียมแบบต่างๆ และการเข้าสายที่ถูกวิธี
   3. เรียนรู้เรื่องสัญญาณ C Band และ KU Band อย่างแท้จริง
   4. เรียนรู้วิธีการรับสัญญาณดาวเทียมมากกว่า 1 ดวง
   5. ฝึกวิธีการติดตั้งจริงกับอุปกรณ์จริงทุกค่ายสัญญาณ
   6. ฝึกอบรมการติดตั้งและดูแลระบบจานรับดาวเทียบในอพาร์ทเม้นท์
   7. เรียนรู้ระบบดาวเทียมใดเป็นระบบ C Band หรือ KU Band
   8. ฝึกโดยช่างผู้ชนานงาน
   9. ฝึกอบรมจบหลักสูตรสามารถติดตั้งเองได้ทันที
   --------------------------------------------------------------------
   แผนกช่าง ติดตั้งกล้องวงจรปิด มีหลักสูตรดังนี้
   1. เรียนรู้ภาคทฤษฏีเรื่องชนิดของกล้องและคุณสมบัติของกล้องในแบบต่างๆ
   2. การเดินสายกล้องแบบต่างๆ และการเข้าสายกล้อง
   3. การติดตั้งแบบ stand alon กับระบบ Tv
   4. การติดตั้งแบบ stand alon กับ rotor และตัวสลับภาพ
   5. เรียนการติดตั้งกล้องระบบไร้สาย
   6. เรียนรู้เรื่องกล้องอินฟาเรด และกล้องโดม พร้อมติดตั้ง
   7. เรียนระบบ lan แบบมีสายและ lan แบบไร้สาย
   8. เรียนรู้การต่อโมเด็ม ในการต่ออินเตอร์เน็ต
   9. การต่อกล้องเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ แบบการ์ด 4 กล้อง
   10. การต่อกล้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดูต่างพื้นที่เช่นคนละจังหวัด
   -----------------------------------------------------------------
   แผนช่าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ มีหลักสูตรดังนี้
   1. แนะนำองค์ประกอบ ด้าน Hardware ทั้งภายใน และภายนอก พร้อมประกอบเครื่อง
   2. เรียน power supply และการเลือกใช้ในบอร์ดต่างๆ
   3. เรียน disk drive และ harddisk
   4. เรียนการติดตั้ง harddisk และการแบ่งพาติชั่น
   5. เรียนการลงโปรแกรม windows และงาน office
   6. เรียนการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และการอัฟเกรด
   7. เรียนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
   8. เรียนระบบ lan แบบมีสาย
   9. เรียนระบบ lan แบบไร้สาย
   --------------------------------------------------------------
   แผนกช่างซ่อมตู้เย็น มีหลักสูตรดังนี้ หลักสูตรแอร์ชินเลอร์ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่มาต่างระดับกัน
   โดยผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ ระดับ 1 หรือ 2 สามารถเข้าระดับ 3 ได้ทันที หรือท่านที่ผ่านระดับ 3
   ก็เข้าระดับ 4 ได้ทันที ในทำนองเดียวกัน ท่านที่ไม่ผ่านการทดสอบระดับที่ 1 ท่านต้องเรียนระดับที่ 1 ก่อน
   ถึงจะเข้าเรียนระดับ 2 - 3 - 4 ได้ในแต่ละระดับ เรียน 5 วัน ดังนั้นท่านใดที่เริ่มเรียนจากพื้นฐานถึงขั้น แอดวานท์
   จะใช้เวลาเรียน 20 วัน (ผู้เข้าอบรมครบ ห้องละ 6 คน จึงจะทำการเปิดรอบ)
   -------------------------------------------------------------------
   ระดับที่ 1
   วันที่ 1 เรียนการใช้งานมัลติมีเตอร์ ในรูปแบบงานเครื่องปรับอากาศ
   เรียนการใช้คลิปแอมป์ และเกจวัดน้ำยา และเครื่องมือวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเร็วรอบมอเตอร์

   วันที่ 2 เรียนวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000-18000 BTU โดยเฉพาะการวัดหัวหลัก CSR
   เรียนวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20000-36000 BTU

   วันที่ 3 เรียนวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ แบบใช้ระบบรีโมทแบบมีสาย และไร้สาย
   เรียนวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU แบบมี hi-low

   วันที่ 4 การต่อวงจรไฟฟ้ากับเครื่องปรับอากาศจริง และทำการเดินเครื่อง
   5 อาการเสีย ยอดนิยม ในเครื่องปรับอากาศ

   วันที่ 5 รูปแบบงวงจรไฟฟ้า แอร์แบบชิลเลอร์
   ------------------------------------------------------------------------